Om kurset  
   
 
Om kurset

 
”Dansk for medicinere” er et web-baseret kursus i fagsprog for medicinere, der integrerer tekst, lyd og billede. Det er ment som et fagsprogligt supplement til anden undervisning i dansk og forudsætter et kendskab til sproget.

”Dansk for medicinere” er især et praktisk sprogligt værktøj i forbindelse med hverdagen i klinikken. I løbet af kurset vil man blive præsenteret for dialoger og sproglige situationer mellem sygehuspersonalet, medicinstuderende og patienter.

Derudover indeholder kurset lister med enkeltstående sætninger, der kan bruges som modeller for kommunikationen på afdelingerne. Kurset omfatter desuden en liste over nyttige ord, der primært stammer fra de enkelte lektioner. De vigtigste bøjningsformer for ordene er angivet i listen.

Teksterne er suppleret med lyd, da dansk udtale kan være svær at gennemskue ud fra den skriftlige version af sproget. Ved at klikke på lydikonerne, kan man således simultant se teksten og høre den korrekte udtale og intonation. Udover teksterne indeholder kurset en række repetitionsøvelser.

De primære målgrupper for kurset er udenlandske medicinstuderende på studieophold i Danmark og udenlandske læger, der er ved at kvalificere sig til at opnå autorisation i Danmark. Derudover vil studerende med andet nordisk modersmål end dansk, der studerer medicin ved danske universiteter, også kunne have glæde af kurset.

”Dansk for medicinere” er et dansk modul af det web-baserede tyskkursus for medicinere, MedVoice. Den danske udgave er tilpasset danske forhold i såvel indhold som stil. MedVoice er udviklet med støtte fra EU's Leonardo-program, og udviklingen af kurset blev i sin tid koordineret af det medicinske fakultet Charité ved Humboldt Universitet, Berlin. Udover det tyske – og nu også det danske modul – findes et norsk og et spansk modul, og et svensk og et engelsk er under udarbejdelse.

Det tyske kursus MedVoice kan findes på adressen:

http://www.medvoice.de

”Dansk for medicinere” er finansieret af Sundhedsstyrelsen, Det Internationale Kontor ved Københavns Universitet, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.


Til login
 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Blegdamsvej 3B Support: 36 95 04 30
 Medicin-uddannelsen 2200 København N E-mail dansk-for-medicinere@termshare.dk